Nefast AB

Våra lokaler

I många av våra fastigheter finns butiks- och verksamhetslokaler på bottenvåningen, några fastigheter har kontorslokaler. På Borgens industriområde och Bolltorp har vi även lokaler till dig som söker verksamhetslokal eller lagerlokal.

Ansökan om lokal

När du ansöker om lokal hos oss samlar vi in och behandlar personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Detta gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter.

Om du inte längre önskar bostad/lokal av oss kan du begära att vi rensar bort dina personuppgifter omedelbart genom att per e-post skicka din begäran till gdpr@nefast.se. Vi sparar under inga omständigheter din ansökan längre än sex månader.

Sökanden