Stora Torget 2

Denna fastighet är ett byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen. Insidan är renoverad och innehåller 5 bostadslägenheter av hög standard. I bottenvåningen finns en butikslokal om 540m².