Stora Torget 4

Denna fastighet är ett byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen. Insidan är renoverad och innehåller 3 bostadslägenheter. I bottenvåningen finns butikslokaler, hårfrisör samt restaurang.