Plangatan 36

Här finns 6 bostadslägenheter och en skollokal i bottenvåningen.