Kungegårdsgatan 4

I området Bolltorp ligger denna byggnad beståendes av en verksamhetsdel, lunchrum, kontor och omklädningsrum. Markytan är instängslad, delar av den har väderskydd.