S. Strömgatan 15

I detta hus ryms 8 bostadslägenheter samt två kontorslokaler om totalt 600m².