Drottninggatan 58

Längst upp på Drottninggatan ligger denna fastighet med liten fin bakgård och totalt 12 lägenheter. I bottenvåningen finns två verksamhetslokaler.