Ansökan om lokal

När du ansöker om lokal hos oss samlar vi in och behandlar personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Detta gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter.

Om du inte längre önskar bostad/lokal av oss kan du begära att vi rensar bort dina personuppgifter omedelbart genom att per e-post skicka din begäran till gdpr@nefast.se. Vi sparar under inga omständigheter din ansökan längre än sex månader.

Sökanden