Ansökan om bostad - intresseanmälan

När du ansöker om bostad hos oss samlar vi in och behandlar personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Detta gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter.

Om du inte längre önskar bostad av oss kan du begära att vi rensar bort dina personuppgifter omedelbart genom att per e-post skicka din begäran till gdpr@nefast.se. Vi sparar under inga omständigheter din ansökan längre än sex månader.

Sökanden
Eventuell medsökare
Sökandeuppgifter